Netherlands Bar registrations

Op de voet van artikel 35a van de regeling op de advocatuur hebben de hieronder genoemde advocaten in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten één of meer rechtsgebieden geregistreerd. Per advocaat gaat het om de volgende rechtsgebieden:

Dylan Griffiths:
– arbeidsrecht
– intellectueel eigendomsrecht

Samantha de Graaf:
– arbeidsrecht

Martijn Uijen:
– ondernemingsrecht (fusies en overnames, vennootschappen)
– verbintenissenrecht

Marije van der Jagt:
intellectueel eigendomsrecht
privacyrecht

De registratie verplicht elk van de genoemde advocaten om ieder kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder door hem of haar geregistreerd rechtsgebied.