Klachtenregeling

Op onze dienstverlening is de Klachtenregeling Griffiths Advocaten van toepassing. Als u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, legt u uw bezwaren eerst aan uw eigen advocaat voor. Komt u er beiden niet uit dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van ons kantoor.

Onze klachtenregeling dient bij de behandeling van uw klacht als leidraad. Deze klachtenregeling en de naam van de klachtenfunctionaris zijn op aanvraag verkrijgbaar. U dient uw klacht voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven.